Have a question?
Bericht verzonden Sluiten

Kwaliteit

Kwaliteitseisen

Als lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten voldoen wij aan de volgende kwaliteitseisen:

  • In bezit van een Praktijkkeurmerk
  • (Periodieke) kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP
  • Deelname intercollegiaal overleg
  • Naleven van door de NVvP vastgestelde richtlijnen

Praktijkkeurmerk

De doelstelling van het Praktijkkeurmerk dat in julie 2016 is ingevoerd is een gedegen kwaliteitssysteem aan te bieden waarmee een organisatie/praktijk inzicht krijgt in het functioneren op verschillende kwaliteitsdomeinen en hoe deze kwaliteit te verbeteren en te borgen. Het Praktijkkeurmerk staat borg voor een adequaat kwaliteitsbeleid van de podotherapiepraktijk waaraan het keurmerk is verleend. Het keurmerk maakt voor alle partijen in de gezondheidszorg (patiënten, hulpverleners, zorgverzekeraars en overheid) zichtbaar dat het goed zit met het kwaliteitsbeleid van de praktijk die over het keurmerk beschikt.

Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
Toegekend door de Stichting Podotherapie Nederland